Що таке IP-адресаIP-адресою (англ. internet protocol address) називається унікальний числовий ідентифікатор ПК, принтера або іншого пристрою, що є частиною комп’ютерної мережі, яка побудована з використанням протоколу TCP/IP. Один пристрій може мати кілька IP адрес, що змынюються при кожному підключенні до мережі.

Формат IP-адреси

В інтернеті зустрічаються IP-адреси двох форматів в залежності від використовуваного протоколу:

  • IPv4 (Internet Protocol version 4) – адреса, що представляє собою 32-бітове число і записується у вигляді чотирьох октетів (8-бітних чисел) від 0 до 255, розділених крапками (наприклад, 172.14.255.1).
  • IPv6 (Internet Protocol version 6) – адреса, довжина якого 128 біт. Показується у вигляді 8 груп по 4 шістнадцяткові цифри, розділені двокрапкою (наприклад, 2001: 0db8: 11a4: 09d7: 1f84: 8a2e: 07a0: 765d).

Структура IP-адреси

IP-адреса складається з двох компонентів:

  • адреси підмережі (ID підмережі).
  • адреси вузла (ID хоста) в даній підмережі (пристрої, що належить до даної комп’ютерної мережі).

Щоб в повній IP-адресі ID підмережі відрізнити від ID пристрою використовують два методи: визначення за допомогою масок підмереж або за допомогою класів мереж.

Типи IP адрес

Залежно від методів визначення розрізняють наступні типи IP-адрес.

  • Статичні. Незмінні, постійні адреси, приписувані пристрою користувачем або призначаються автоматично під час приєднання пристрою до комп’ютерної мережі. Статичні адреси можуть використовуватися необмежений час і служити ідентифікатором тільки для єдиного вузла.
  • Псевдостатичні. Статистичні адреси в локальній мережі.
  • Динамічні. Автоматично присвоюються пристрою при підключенні до мережі і працюють обмежений час (від початку і до кінця сесії).

Визначення IP-адреси

IP-адреса пристрою можна дізнатися кількома методами:

  • задати в командному рядку операційної системи пристрою відповідний запит (команди netsh і ipconfig в Windows, ifconfig, lanstat, ifstat, netstat, route і iproute2 в Unix).
  • за допомогою сайтів для визначення IP-адрес (наприклад, internet.yandex.ru, 2ip.ru і т.д.).

Що ми пропонуємо: